فال ماهجونگ برگر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

آماده همه سفارشات از تسمه نقاله در زمان پیدا کردن 2 کاشی از همان نوع است.

کنترل بازی:
با دکمه سمت چپ ماوس بر 2 از همان نوع را کلیک کنید. آماده سفارشات که برای اولین بار بر روی تسمه نقاله می باشد.

Mouse SkillSeriesMatching FoodTiming Android MahjongBurger