استخر و مستغلات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

بازی 8 بال و اولین به دیگ تمام توپ های اختصاص داده شده است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به بازی بازی.

SportsBilliardsBallRealPool