سکسی بیلیارد 8 توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   196 76% with 25 votes

بازی با 15 توپ رنگی و یک توپ نشانه سفید است. هدف هر بازیکن است که جمع آوری مجموعه ای خود را از 7 توپ (جامد :1-7 یا stipres: 9-15) و پس از آن پایان با توپ شماره 8 سیاه. بیا، سعی کنید مهارت های خود را بیلیارد

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

BilliardsMouse SkillSexyBall