Sexy Bi-a 8 bóng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   196 76% with 25 votes

Chơi với 15 quả bóng màu sắc và một quả bóng cai. Mục tiêu của mỗi người chơi là để thu thập thiết lập của họ của 7 quả bóng (rắn :1-7 hoặc stipres: 9-15) và sau đó kết thúc với bóng đen 8. Thôi nào, Hãy thử kỹ năng của bạn bi-a

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

BilliardsMouse SkillSexyBall