9 استخر توپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

دریافت توپ در سوراخ خود را در جهت در این بازی استخر کلاسیک. بازی در برابر کامپیوتر، یا چالش یک دوست!

کنترل بازی:
تعیین زاویه - حرکت ماوس در اطراف توپ
در تعیین قدرت - حرکت ماوس به دور و یا نزدیک به توپ
شوت توپ - سمت چپ کلیک کنید.

Sports PoolBall