مسابقه کشیدن نهایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

برنده دو مسابقه در یک ردیف در رده ماشین همان و باز کردن ماشین سریعتر است.

کنترل بازی:
نوار فضایی را تسریع بخشد. انجمن Arrow up و دنده. های فلش

پایین دنده پایین.

RacingUltimateDragRacer