مسابقه روستایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شرکت در این بازی خیلی باحال از مسابقه مینی. پایان 8 دور و ضرب و شتم حریف و او را نشان می دهد که آنچه در آن طول می کشد تا مسابقه نهایی روستایی. لذت بردن از!

کنترل بازی:
پلیر 1 - کلیدهای پیکان - حرکت شیفت انجمن (نگه دارید) - است. های توربو

پلیر 2 - WASD - حرکت انجمن (~) را نگه دارید - توربو.

DrivingRacingRuralRacer