سراشیبی مسابقه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

نگاهی به درایو از طریق کوه ها در موتور جدید با نام تجاری شما، شما را به پایان برساند این بازی به عنوان اولین؟ رقابت با دوستان خود و سریعترین

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingRacingMotorcycleDownhillRacer