مسابقه راش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1815 54.55% with 33 votes

راش دوچرخه خود را در این رقابت دشوار است. تنها یک قانون را به نفع این نژاد یعنی شما باید سریع و راش وجود دارد. آماده به دور! شما چند ثانیه برای تکمیل هر یک از دامان کردم.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingRacingMotorcycleRashRace