مسابقه Tobby خودرو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   15 16.67% with 6 votes

کامل 3 دور در اطراف مسیر با اتوموبیل نژاد خود را و رسیدن به جایگاه اول به منظور پیروزی مخالفان خود را.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای - فعال کردن Z
- سرعت بخشیدن به انجمن X - ترمز.

DrivingSportsRacingObstacleAnimalTobbyRace