داستان کوسه بزرگ نژاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1311 54.17% with 24 votes

مسابقه اسب دریا و سعی کنید به برنده مقام اول.

کنترل بازی:
فلش سمت چپ کلیدی - لین
چپ راست کلید فلش - حقوق ناب تخصصی فاصله - اجرای.

RacingAnimalSharkTaleRace