سراشیبی دربی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

مسابقه دربی بازی است که به شما اجازه می دهد تا شما ترمیمی KND مورد علاقه و سبد خرید به عنوان مسابقه را انتخاب کنید. چنگ زدن به پاداش و پرش از موانع را به نفع خود مقام اول را باز کند و تا 10 دوره های مختلف.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - هدایت
فاصله - پرش.

RacingObstacleCollecting DownhillDerby