وینی پیف 'صفحه اصلی اجرای دربی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   66 50% with 12 votes

پاک کردن سطح توسط هدف قرار دادن شماره هدف از منزل قابل اجرا بر روی صفحه نمایش نشان داده شده است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsBaseballBallAnimalWinniePooh-sHomeDerby