سوپر مشت زن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

سعی کنید به آمار بیس بال تا آنجا که ممکن. مراقب باشید که آنها تنگ سوئیچ بر شما.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SportsBaseballBallSuperSlugger