مشت زن کیهانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   110 100% with 11 votes

بازی یک بازی بیس بال با لیلو و کوک کاراکتر.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsBaseballBallMonstersCosmicSlugger