شوک بیس بال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   100 100% with 10 votes

پارچ خواهد توپ در یکی از مربع پرتاب کنید. به سرعت کلیک کنید مربع آن را 'به عنوان.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SportsBaseballBallShockwave