بیس بال پاندا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

را به پایان برساند با ویروس های کامپیوتری در این مورد بسیار دشوار است گاهی اوقات، اما نه. پرتاب آنها را با چوب بیس بال خود را، به عنوان دور به عنوان شما می توانید.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SportsThrowingBaseballTiming Panda