گلف پاندا 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

نوع مختلف بازی مینی زدن توپ، شما در حال بازی گلف، اما نه در سوراخ! شما نیاز به قرار دادن توپ در نزدیکی پرچم.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SportsBallGolfAnimalPanda