حیاط خلوت مینی گلف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

مراقب باشید برای موانع به عنوان شما زدن توپ توپ گلف در اطراف هر سطح کوچک.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsMultiplayerBallGolfAdverBackyardMini