مینی زدن توپ سوم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

بازی از برخی از چاله ها از مینی گلف به عنوان مدار خود را شما انتخاب کنید و ضربه زدن به توپ گلف فقط حق.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

SportsBallGolfMiniPutt