چستر Chetah مینی زدن توپ گلف بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

راهنما چستر به پایان رسید تمام 10 دور

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

SportsGolfAdverChesterChetahMini-putt