Iii Mini Putt เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   30 100% with 3 votes

เล่นหลุมบางส่วนของมินิกอล์ฟที่คุณเลือกเส้นทางของคุณและตีลูกกอล์ฟเพียงขวา

ตัวควบคุมเกม:
ใช้เมาส์เพื่อโต้ตอบ

SportsBallGolfMiniPutt