کارتون های بیس بال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

نسخه خوب و داغ از بازی بیس بال! پرتاب رزین، ضربه خانه اجرا را به نفع خود!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SportsBaseballBallTiming Cartoons