Phim hoạt hình chày Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   61 85.71% with 7 votes

Một phiên bản tốt đẹp và mát mẻ của trò chơi chày! Ném nốt nhạc, nhấn nhà chạy để giành chiến thắng!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

SportsBaseballBallTiming Cartoons