مسابقه دربی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

بازی این اسب بازی مسابقه ای بزرگ که در آن شما باید آن را به پایان به همان سرعتی که شما می توانید بدون افتادن! موفق باشید! بازی این اسب بازی مسابقه ای بزرگ که در آن شما باید آن را به پایان به همان سرعتی که شما می توانید بدون افتادن! موفق باشید!

کنترل بازی:
متناوب کلید فلش به سمت راست را فشار دهید و به سرعت به عنوان شما می توانید ترک کرد. اگر شما به اشتباه، اسب خود سقوط خواهد کرد.

RacingAnimalDerby