سواران قهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

مسابقه با اسب خود را به همان سرعتی که شما می توانید.

کنترل بازی:
در کلیدهای پیکان چپ و راست را فشار دهید متناوب به اجرای اسب خود را.

RacingAnimalSulkyRiders