برخلاف مسابقه گاو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

فکر می کنم شما دوباره 'سخت است؟ سعی کنید سوار دو تن از گوشت عصبانی! ضرب و شتم گاو نر به سطح بالا و تبدیل شدن به پادشاه بازار مال فروشان!

کنترل بازی:
ماوس بالا / پایین به حرکت گاو نر، موش چپ / راست به لاغر سوار، نوار فضا برای رفتن سریع تر، دکمه ماوس را به گور سواران!

RacingAnimalBuckingBull