مسابقه Goosehead بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بازی مسابقه Dragsters. تیم Goosehead شما در مسابقات در برابر تیم دیگری طول می کشد.

کنترل بازی:
فاصله - گاز
بالا / پایین کلیدهای پیکان - جا به جایی چرخ دنده
X - ترمز تخصصی Z - چتر نجات.

RacingAnimalGoosehead