دا پنگ بمب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

مراقب باشید با بمب. اگر شما از دست بمب شما منفجر خواهد شد. در ضربه، حرکت دست و پا زدن به بالا یا پایین به منحنی یک بمب. سازمان دیده بان تایمر بمب. اگر آن را اجرا می کند از یک بمب اتمی منفجر خواهد شد. سعی کنید آن را منفجر سمت حریف تو نیست.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به تداخل می کنند.

SportsBombBallTennisPong