تنیس کهکشانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

دان 'اجازه دهید حریف خود را به گذشته شما و سعی کنید به اهداف را برای دریافت نمرات.

کنترل بازی:
پلیر 1: کلیدهای جهت دار برای حرکت
بازیکن 2: A، S، W، D را به حرکت

SportsTennisGalactic