مسابقات قهرمانی تنیس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   44 50% with 8 votes

رایگان بازی تنیس آنلاین. بازی بازی تک و یا مسابقات تنیس. شما باید شانس را به قهرمان جهان است.

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

- بازیکن حرکت.
نوار فضا - توپ ضربه

SportsTennis