بازی تنیس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

این سرگرم کننده ترین و لذت بردن از بازی تنیس با گرافیک فوق العاده باحال به روز نگه دارید برای چند ساعت بازی می باشد. لذت بردن از!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - به حرکت فاصله
-. برای ضربه.

SportsTennisGame