تنیس آس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

در این بازی ورزشی شما قادر خواهید بود تا بین آنا، کلودیا و نیکول را انتخاب کنید به بازی تنیس. سه سطح از دشواری وجود دارد، بنابراین این امر می تواند خوب را برای شما به تمرین کمی. بازی با ماوس ایفا کرده است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillTennis