Tích lũy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Di chuyển cusor của bạn xung quanh màn hình để bắt các quả bóng gree và tránh những màu đỏ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột.

AdventureAvoidMouseCollectAccumulate