Bums Rush Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Tránh giao thông để có được những thay đổi rơi trên đường.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureAvoidBumsRush