Guitarman Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Chơi GuitarMan và bay trên cây đàn guitar / hội đồng quản trị của bạn thông qua bầu trời, chụp nhịp đập đồng bộ hóa dữ bằng miệng của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureAvoidGuitarman