3d tên lửa Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Bay nghĩ các lỗ hổng trong các obstracles xoay để tồn tại và làm cho nó qua mỗi cấp.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để thử nghiệm tên lửa qua các ống. Bay qua các lỗ hổng trong những trở ngại để tồn tại và đến cuối mỗi cấp. Vị trí của chuột là vị trí của tên lửa trong ống.

AdventureAvoidMissile