موشک های 3D بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

پرواز کردن با سوراخ هایی در obstracles دوار برای زنده ماندن و آن را از طریق هر سطح.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به خلبان موشک از طریق لوله. پرواز را از طریق سوراخ هایی در موانع برای زنده ماندن و رسیدن به انتهای هر سطح. موقعیت ماوس موقعیت این موشک در داخل لوله است.

AdventureAvoidMissile