موشک بازی 3D HS بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

در این بازی شما در حال خلبانی یک موشک را از طریق یک تونل بزرگ، و شما باید جلوگیری از توفنده آن را به پایان هر مرحله! گالری
پرواز را از طریق سوراخ در موانع دوار برای زنده ماندن و آن را از طریق هر سطح ! موقعیت موس خود را موقعیت این موشک در تونل!


کنترل بازی:
استفاده از موس را به حرکت

FlyingObstacleMissileGame