Tên lửa trò chơi 3D Hs Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Trong trò chơi này, bạn được thử nghiệm một tên lửa thông qua một đường hầm lớn, và bạn phải tránh rơi để làm cho nó vào cuối mỗi giai đoạn!
Bay qua các lỗ hổng trong những trở ngại xoay để tồn tại và làm cho nó qua mỗi cấp ! Vị trí của con chuột của bạn là vị trí của tên lửa trong đường hầm!


Điều khiển:
Sử dụng chuột để di chuyển

FlyingObstacleMissileGame