Nhà chạy game Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Cố gắng để đạt những con rùa như xa càng tốt.

Điều khiển:
Sử dụng phím dài để tương tác.

ThrowingFlyingAnimalTurtlesHomeGame