Yetisports 1 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

Đây là phiên bản Hy Lạp của YetiSports 1

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ThrowingSnowSeriesAnimalTiming Yetisports