Các trò chơi tên lửa 3ngày Hs Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bao giờ cảm thấy như đang bay một tên lửa xuống một ống chứa đầy những trở ngại xoay Không Vâng heres cơ hội của bạn. Điên rồ nhanh gây nghiện, một thử nghiệm tuyệt vời của nó trên phản ứng của bạn. DOANH NGHIỆP VỚI DANH SÁCH ĐIỂM CAO.

Điều khiển:
Sử dụng chuột.

ActionMissileGame