Finding Nemo - Charades cá Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1913 59.38% with 32 votes

Xem trường thứ cá tạo thành một hình dạng sau đó tìm mục phù hợp với nó.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleWaterFishGuessing Matching Memory Android FindingNemoCharades