Franky The Fish 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Franky là một chuyến đi ăn dưới nước mới! Ăn tất cả các loài cá nhỏ hơn bạn, tránh cá lớn hơn, họ 'll giết bạn.

Điều khiển:
Nhấn SPACE BAR để đi lên, phát hành nó để đi xuống.

WaterFishFranky