Franky The Fish Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Franky là một nhiệm vụ ăn trên thế giới!

Điều khiển:
Phím mũi tên để di chuyển / bơi.

WaterFishFranky