Phát triển cá Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3932 54.93% with 71 votes

Ăn cá nhỏ hơn bạn để phát triển và tránh bị ăn cá lớn hơn.

Điều khiển:

Di chuyển 1-5 - - chuột / phím mũi tên. Sử dụng Item.

Mouse SkillWaterFishGrowing