Phát triển cá Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3931 55.71% with 70 votes

Ăn cá nhỏ hơn bạn để phát triển và tránh bị ăn cá lớn hơn.

Điều khiển:

Di chuyển 1-5 - - chuột / phím mũi tên. Sử dụng Item.

Mouse SkillWaterFishGrowing