در حال رشد ماهی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3932 54.93% with 71 votes

ماهی هایی که کوچکتر از شما به رشد و جلوگیری از خورده شدن توسط ماهی های بزرگتر را بخورید.

کنترل بازی:
ماوس / کلیدهای پیکان - حرکت
1-5 - مورد استفاده.

Mouse SkillWaterFishGrowing