Chicken Little - bộ nhớ trò chơi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Lật thẻ và phù hợp với các ký tự trước khi thời gian chạy ra ngoài.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleFishMatching Memory AnimalChickenLittleGame