6 Hình dạng bộ nhớ trò chơi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

6 hình dạng bộ nhớ trò chơi rất thú vị nhưng cũng đầy thách thức trò chơi. Phù hợp với hình dạng và xem cách nhanh chóng là bạn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Memory Android DefaultShapeGame